Jak wyjść z alkoholizmu?

12 września 2019 Alkoholizm

Alkoholizm to postępującą choroba, którą wywołuje uzależnienie od alkoholu.  Uzależnienie i towarzyszący mu głód alkoholowy zmusza chorego do sięgania po kolejne, coraz większe dawki (wraz z postępem choroby tolerancja organizmu na alkohol wzrasta i potrzebuje on większych ilości, aby uzyskać taki sam efekt jak wcześniej). Efektem regularnych ciągów alkoholowych jest pogorszenie stanu zdrowia. Alkoholik skupia się wyłącznie na zdobywaniu alkoholu i piciu. To powoli rujnuje jego życie zawodowe i osobiste, negatywnie wpływa na rodzinę, kontakty z przyjaciółmi czy hobby. Jak wyjść z alkoholizmu?

Krok pierwszy – przyznanie się do uzależnienia

Alkoholizm jest chorobą chroniczną, która z czasem wyniszcza organizm, prowadzi do schorzeń układu tętniczego i serca, żołądka, wątroby. Uzależnienie od alkoholu niekorzystnie wpływa również na stan psychiczny. Alkohol etylowy wpływa na układ opioidowy mózgu, zaburza samoświadomość. Dla mózgu stanowi on rodzaj nagrody, steruje układem nerwowym i pozwala poczuć się lepiej. To bardzo szybko doprowadza do uzależnienia. Ten krytyczny moment pomiędzy okazjonalnym piciem, a uzależnieniem bardzo często nie jest jednak dostrzegany. Alkoholicy mają tendencję do zaprzeczania swojej chorobie, twierdzą, że są w stanie w każdej chwili przestać pić. Pierwszym bardzo istotnym krokiem terapii jest więc przyznanie się do choroby. Ważne, aby alkoholik sam uświadomił sobie, że potrzebuje fachowej terapii.

Krok drugi – zwrócenie się o pomoc

Warto zgłosić się do poradni leczenia uzależnień. Rozmowa z terapeutą i psychologiem pozwala ocenić zaawansowanie choroby i podjąć dalsze kroki leczenia. Alkoholizm można leczyć w formie terapii ambulatoryjnej (dochodzącej), na oddziale dziennym lub w całodobowym ośrodku stacjonarnym. Poszczególne formy leczenia polegają na połączeniu terapii indywidualnej i ogólnej, ale różnią się intensywnością oraz długością trwania.

jak wyjść z alkoholizmu

Krok trzeci – detoks

W momentach, gdy chory nie pije, pojawia się u niego głód alkoholowy. Objawia się on silnym rozdrażnieniem, uczuciem niepokoju, często towarzyszą mu także bóle głowy oraz inne objawy somatyczne. Gdy osoba uzależniona próbuje odstawić alkohol, pojawiają się objawy zespołu abstynencyjnego (tzw. zespołu odstawiennego). Są to m.in.:

•    silne bóle i zawroty głowy,
•    nudności  i wymioty,
•    skoki ciśnienia tętniczego,
•    zaburzenia rytmu serca,
•    lęk, niepokój, nerwowość.

W chronicznej fazie alkoholizmu mogą pojawić się nawet napady drgawek (tzw. padaczka alkoholowa) oraz omamy.

W takich sytuacjach niezbędny jest detoks. Jest to odtrucie organizmu z toksyn powstałych w procesie metabolizmu alkoholu. Detoks przeprowadzany jest na oddziałach szpitalnych oraz w ośrodkach leczenia uzależnień.

Krok czwarty – terapia

Najważniejszym krokiem wychodzenia z alkoholizmu jest terapia. Ma ona na celu poznanie mechanizmów pojawienia się uzależnienia od alkoholu, nauczenie chorego rozpoznawania własnych uczuć i sytuacji, w których najczęściej sięga po alkohol. Psychoedukacja ma formę terapii indywidualnej lub grupowej. Kolejnym krokiem jest poznawanie sprawdzonych sposobów na pokonywanie głodu alkoholowego i radzenie sobie z towarzyszącymi uczuciami (także tymi negatywnymi) bez konieczności zaburzania samoświadomości używką. Podczas spotkań w grupach terapeutycznych alkoholicy uświadamiają sobie, jakie zniszczenia w ich życiu powoduje alkohol, uczą się asertywności, technik relaksacyjnych, motywują do życia na trzeźwo. Po zakończeniu podstawowej terapii (w ośrodkach stacjonarnych trwa ona od około 4 do 12 tygodni), niezbędna jest terapia utrwalająca przez około 1,5 – 2 lata (w formie spotkań w poradni leczenia uzależnień).

Warto przeczytać:

Czym jest polineuropatia alkoholowa? Czytaj więcej
Agresja po alkoholu – dlaczego alkoholik jest agresywny? Czytaj więcej
Objawy zespołu abstynenckiego Czytaj więcej
12 września 2019 Alkoholizm

0 Komentarze