Czym się charakteryzuje uzależnienie od dopalaczy?

21 września 2019 Dopalacze

Dopalacze to stosunkowo nowe zagrożenie. Choć jednak jeszcze dziesięć lat temu nikt nie miał pojęcia o ich istnieniu, współcześnie zaskoczeniem nie jest dla nas to, że mogą one prowadzić do uzależnienia. Ponieważ nie znalazły się one na liście stworzonej na potrzeby ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nadal można relatywnie łatwo wejść w ich posiadanie. Większa dostępność substancji tego typu sprawia zaś, że nad eksperymentowaniem z nimi zastanawiają się te osoby, które nie są w stanie dotrzeć choćby do „twardych” narkotyków.

Charakterystyka problemu

Najbardziej niebezpieczną częścią składową dopalaczy są substancje psychoaktywne. Te prowadzą zarówno do uzależnienia fizycznego, jak i psychicznego. Problem związany z uzależnieniem od dopalaczy okazuje się jednak jeszcze bardziej złożony. Generuje go ich skład, bardzo często okazuje się bowiem, że pozostaje on tajemnicą dla każdego poza ich „producentem”. Część substancji jest na tyle dobrze znana, że lekarze nie mają wątpliwości, co do tego, jak postępować w przypadku wejścia w kontakt z nimi. Niejednokrotnie mogą jednak działań w bardzo ograniczonym zakresie, okazuje się bowiem, że połączenie szeregu nieznanych im związków daje bardzo nietypowe objawy.

uzależnienie od dopalaczy

Leczenie uzależnienia od dopalaczy zaczyna się więc od możliwie jak najstaranniejszej diagnozy problemu. Konieczne staje się ustalenie, jaki rodzaj substancji przyczynił się do powstawania uzależnienia. Sami uzależnieni zwykle nie mogą pomóc nawet, jeśli trudno odmówić im chęci. Ich skłonność do eksperymentowania sprawia, że sięgają po różne produkty.

Kolejnym etapem leczenia jest ustalenie, jak zaawansowany jest problem. Oczyszczenie organizmu pacjenta nie jest wcale proste. Bardzo często okazuje się, że jest możliwe jedynie podczas pobytu na oddziale toksykologicznym.

Jak leczyć uzależnienie od dopalaczy?

Konkretne działania lecznicze zwykle podejmuje się wiedząc, jakie substancje były dotychczas przyjmowane przez pacjenta. Należy także ustalić, w jakiej kondycji psychicznej i fizycznej znajduje się osoba uzależniona i jak długo zmaga się już z problemem. Zaburzenia psychiczne mają tu szczególnie duże znaczenie, uzależnieni zmagają się przy tym nie tylko z typowymi dla detoksu stanami lękowymi, ale również ze stanami depresyjnymi oraz urojeniami i omamami. Klasyczny detoks zwykle nie przynosi więc pożądanych rezultatów tak długo, jak długo nie pojawia się w połączeniu z leczeniem farmakologicznym.

W naszym kraju ciągle jeszcze nie doczekaliśmy się programów, które stworzono z myślą o leczeniu problemów z dopalaczami. Nic więc dziwnego, że z pomocą najczęściej przychodzą te terapie i techniki motywacyjne, które okazują się najskuteczniejsze podczas prac z narkomanami i alkoholikami. Poza klasyczną terapią uzależnień oraz psychoterapią połączoną z farmakologią jest to model społeczności terapeutycznej, a także tak zwany model Minnesota. Tu decydujące znaczenie mają predyspozycje samego pacjenta i osób, które znajdują się w jego najbliższym otoczeniu, a w pewnym stopniu także możliwości finansowe.

21 września 2019 Dopalacze

0 Komentarze