Jakie są konsekwencje lekomanii?

25 września 2019 Lekomania

Lekomania, a więc schorzenie polegające na przyjmowaniu przez osobę uzależnioną nadmiernej ilości środków leczniczych, nie wydaje się zwykle tak niebezpieczna, jak alkoholizm lub narkomania. Warto jednak pamiętać, że takie przeświadczenie nie ma wiele wspólnego ze stanem faktycznym. Ciągłe przyjmowanie leków może prowadzić do uzależnienia, skutki lekomanii mogą być zaś tragiczne tak dla samego chorego, jak i dla osób znajdujących się w jego najbliższym otoczeniu.

Alarmujące objawy

Gdy mamy do czynienia z uzależnieniem od leków, pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że z organizmem pacjenta dzieje się coś złego jest zazwyczaj zwiększona tolerancja na daną substancję. Początkowo przyjmowanie leków przynosi konkretne rezultaty. Pacjent czuje się lepiej nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Z czasem jednak zaczyna się to zmieniać. Organizm nadal potrzebuje określonego medykamentu, podawane mu dawki przestają mu jednak wystarczać. Osoba chora nie ogranicza się jednak do przyjmowania leków. Można zauważyć również to, że właśnie lek, a także możliwości jego zdobycia, w największym stopniu skupiają jej uwagę. Pojawia się konieczność odwiedzania coraz to nowych lekarzy, a także tendencja do trzymania leku przy sobie tak, aby nie dostał się on w ręce coraz bardziej zaniepokojonych domowników. Osoba uzależniona przestaje też zwracać uwagę na to, że kuracja z wykorzystaniem danego preparatu została już zakończona. Wydaje się jej, że lek nadal jest jej potrzebny, a tym samym – nie może z niego w żaden sposób zrezygnować.

lekomania

Lekomania i jej konsekwencje

Osoba uzależniona od leków może być ofiarą licznych zagrożeń bezpośrednio i pośrednio powiązanych z nałogiem, z jakim ma do czynienia. Oczywiście, skutki lekomanii nie zawsze są takie same. W dużej mierze uzależnione są od tego, jakiej substancji dotyczą.

Jeśli konkretny lek jest przyjmowany długotrwale, pierwsze pojawia się uzależnienie psychiczne. Osobie chorej coraz częściej towarzyszy potrzeba przyjęcia leku. Brak odpowiedniego środka to z kolei przyczyna nerwowości, rozdrażnienia i postępujących problemów z koncentracją. Już na tym etapie nałóg jest wyjątkowo uciążliwy, w ślad za uzależnieniem psychicznym podąża przy tym uzależnienie fizyczne – często znacznie silniejsze, a tym samym trudniejsze do opanowania. Odstawienie konkretnego środka przestaje być rozwiązaniem, u pacjenta pojawiają się bowiem objawy abstynencyjne. Te także mogą być niebezpieczne dla jego zdrowia, nie wolno więc zwlekać z ich leczeniem. Same leki stosowane w nadmiarze prowadzą między innymi do problemów z żołądkiem i wątrobą. Są w stanie rozregulować pracę nerek i doprowadzić do dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego.

Najbardziej niebezpiecznym skutkiem lekomanii jest przedawkowanie leków. W skrajnych przypadkach może ono spowodować nie tylko nieodwracalne zmiany w organizmie pacjenta, ale nawet jego śmierć. Trudno przy tym mówić o lekach, których przyjmowanie nie pociąga za sobą takiego ryzyka, każdy medykament podawany w nadmiarze może się bowiem okazać trucizną.

25 września 2019 Lekomania

0 Komentarze