Prezydent Obama rozpoczyna Tydzień Wiedzy o Heroinie i Opioidach

27 kwietnia 2021 Lekomania

Nasz naród zbyt długo znosił uścisk nadużywania opioidów na receptę i heroiny. Kiedy ktoś cierpi z powodu uzależnienia od heroiny lub opioidów, nie jest w stanie zwalczyć kompulsywnej potrzeby używania tych szkodliwych substancji. Bez leczenia, uzależnienie danej osoby może wymknąć się spod kontroli i zdewastować członków rodziny, bliskich i całą społeczność.

W zeszły piątek, Prezydent Obama oficjalnie ogłosił ten tydzień jako Tydzień Świadomości Epidemii Opioidów i Heroiny na Receptę, aby zwrócić uwagę na ogólnokrajowe skutki uzależnienia od heroiny i opioidów na receptę. Od 16 do 24 września biura prokuratorów amerykańskich zorganizują ponad 250 wydarzeń w całych Stanach Zjednoczonych, które będą podnosić świadomość na temat niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem opioidów i heroiny.

Podczas Tygodnia Świadomości Epidemii Opioidów i Heroiny na Receptę, zatrzymujemy się, aby pamiętać o wszystkich tych, których straciliśmy z powodu zaburzeń związanych z używaniem opioidów, wspieramy odważne osoby w procesie zdrowienia i zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest podnoszenie świadomości na temat tej epidemii.

- Prezydent Obama, w swojej proklamacji do Stanów Zjednoczonych

Ponadto, Prezydent nadal wzywa Kongres do zatwierdzenia 1,1 miliarda dolarów w nowych funduszach na rzecz zapewnienia, że każdy Amerykanin cierpiący na zaburzenia związane z nadużywaniem opioidów będzie mógł poddać się leczeniu.

Działania na rzecz walki z nadużywaniem opioidów i heroiny

Podczas gdy kilka taktyk zostało wprowadzonych w życie w celu rozwiązania problemu epidemii, administracja Obamy i inne agencje federalne ogłoszą dodatkowe działania podczas Tygodnia Świadomości.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych inicjatyw, jakich nasz naród może się spodziewać podczas ogólnokrajowych wydarzeń w tym tygodniu:

Więcej programów prewencyjnych i terapeutycznych opartych na dowodach naukowych

Podejście oparte na dowodach naukowych opiera się na danych ankietowych i badaniach, które pokazują, jakie programy leczenia i profilaktyki są skuteczne, a jakie nie.

Poprzez zrozumienie, co powoduje nadużywanie narkotyków w społecznościach na podstawie rzeczywistych dowodów, można wdrożyć lepsze taktyki prewencyjne i opcje leczenia.

Ponadto, administracja wprowadzi:

  • Dodatkowe fundusze na programy monitorowania leków na receptę (PDMP)
  • Reklamy telewizyjne i radiowe o zagrożeniach związanych z nadużywaniem opioidów
  • Listy wysyłane przez Departament Edukacji do wychowawców na temat ich roli w edukacji młodzieży w zakresie nadużywania substancji psychoaktywnych.

Ograniczenie przemytu fentanylu do Stanów Zjednoczonych.

Wiele z ostatnich przypadków przedawkowania narkotyków w kraju przypisuje się fentanylowi, który jest silnym i szybko działającym syntetycznym opioidem, który po zażyciu naśladuje działanie heroiny.

Większość fentanylu jest sprowadzana do Stanów Zjednoczonych przez handlarzy narkotyków z Chin. Na początku tego miesiąca administracja ogłosiła partnerstwo z Chinami w celu zwalczania handlarzy narkotyków, którzy sprowadzają fentanyl do naszego kraju.

Większa świadomość na temat naloksonu w celu odwrócenia skutków przedawkowania opioidów

Pewnego dnia, Twój smartfon może odegrać rolę w ratowaniu życia przed przedawkowaniem opioidów i heroiny. Żywności i Leków ogłosiła w tym tygodniu konkurs na aplikację mobilną dla naloksonu.

Aplikacja mobilna Naloxone może pomóc ludziom szybko zidentyfikować i zareagować w przypadku przedawkowania opioidów.

Zwycięzcy konkursu otrzymają 40 000 dolarów i będą mogli ubiegać się o dotacje na dalszy rozwój aplikacji i uratowanie większej liczby istnień ludzkich przed przedawkowaniem opioidów.

Pomoc dla amerykańskich społeczności wiejskich i plemiennych

W tym tygodniu Departament Rolnictwa (USDA) ogłosił inwestycję w wysokości 4,7 miliona dolarów w programy nauczania na odległość i telemedycyny (DLT). Programy te są bardzo potrzebne społecznościom wiejskim dotkniętym kryzysem heroinowym i opioidowym. Ponadto, Red Lake Band of Chippewa otrzyma pożyczkę na budowę nowych ośrodków leczenia, zapewniając więcej sposobów leczenia zaburzeń związanych z nadużywaniem narkotyków i alkoholu.

Rozszerzenie ogólnego dostępu do leczenia w kraju

Zdecydowanie zbyt wielu Amerykanów potrzebuje leczenia, ale nie jest w stanie go otrzymać z powodu braku dostępnych środków. Podczas Tygodnia Świadomości, Administracja ogłosi zwiększenie funduszy dla weteranów ośrodków odwykowych od narkotyków i alkoholu.

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) sfinalizowała również w tym tygodniu zasady dotyczące zwiększenia limitów recept dla pacjentów na buprenorfinę. Lekarze mogą teraz przepisać buprenorfinę 275 pacjentom - poprzedni limit wynosił 100. To znacznie poprawia dostęp do leku, który jest często stosowany w terapii wspomaganej lekami (MAT) dla pacjentów w leczeniu uzależnienia od heroiny lub opioidów.

Jak możesz pomóc w podnoszeniu świadomości?

Rozpoczęcie Tygodnia Świadomości jest dużym krokiem w kierunku rzucenia światła na narodowy kryzys związany z heroiną i opioidami na receptę. Ale nawet jedna osoba ma siłę, by walczyć z nadużywaniem nielegalnych narkotyków.

Oto kilka prostych sposobów, jak możesz rozpocząć rozmowę:

  • Dołącz do lokalnego klubu lub organizacji, która promuje zdrowy i wolny od substancji psychoaktywnych styl życia.
  • Zaloguj się na swoich kontach w mediach społecznościowych i udostępniaj artykuły lub filmy o zagrożeniach związanych z nadużywaniem narkotyków.
  • Słuchaj, kto jest wokół Ciebie. Jeśli usłyszysz, że przyjaciel, współlokator lub członek rodziny mówi o nadużywaniu narkotyków, porozmawiaj z nim.

Mamy nadzieję, że dzięki zwiększeniu świadomości na temat nadużywania opioidów i heroiny, więcej osób dotkniętych ogólnokrajową epidemią będzie mogło otrzymać leczenie, którego potrzebują i na które zasługują.

27 kwietnia 2021 Lekomania

0 Komentarze