Czym charakteryzuje się narkomania?

1 września 2019 Narkomania

Mianem narkomanii już od dziesięcioleci określa się uzależnienie od tych substancji, które wpływają na czynności mózgu. Jest trudna do opanowania i nawet wyjście z nałogu i wieloletnia abstynencja nie oznacza zwykle w jej przypadku powrotu do pełni sił fizycznych i psychicznych. Walka z jej niepożądanymi skutkami jest jednak możliwa. Nigdy nie jest też za późno, aby ją podjąć.

Fazy narkomanii

Zdecydowana większość naukowców zgadza się z tym, że uzależnienie od narkotyków można podzielić na cztery fazy. Ich długość nie zawsze jest taka sama, samo ich występowanie można jednak zaobserwować u wszystkich osób zmagających się z nałogiem. Pierwszą jest zawsze faza inicjacji i można mówić o niej w odniesieniu do wszystkich osób, które przynajmniej raz sięgnęły po jakiś narkotyk. Czasem pierwsza próba jest jednocześnie próbą ostatnią, niejednokrotnie jednak po fazie inicjacji pojawia się etap eksperymentowania. Osoby, które go doświadczają sięgają po różne substancje psychoaktywne, aby przekonać się o tym, jak działają. Wejście w fazę eksperymentowania nie jest równoznaczne z początkiem uzależnienia. Nie brakuje osób, które podejmują się przetestowania różnych rozwiązań, a następnie rezygnują z narkotyków. Jest to jednak krok dość trudny.

Etap zażywania ma miejsce wtedy, gdy zaczyna dochodzić do odurzania się. Na tym etapie mamy już do czynienia z poważnymi szkodami. Cierpi przy tym nie tylko zdrowie fizyczne osoby sięgającej po narkotyki, ale również jej równowaga psychiczna. Dochodzi do pierwszych problemów w miejscu pracy i tarapatów finansowych. Jest to również etap, w którym organizm zaczyna lepiej tolerować narkotyki, a tym samym uzyskanie upragnionego stanu wymaga przyjmowania ich większych dawek. Efektem tych zmian jest faza uzależnienia, w czasie której nie ma już mowy o rezygnacji z kolejnej dawki narkotyku. Głód narkotykowy determinuje wszystkie zachowania osoby zmagającej się z problemem uzależnienia. Pojawiają się też stany depresyjne i lękowe, które często utrzymują się przez całe życie.

uzależnienie od narkotyków

Dlaczego dochodzi do uzależnienia od narkotyków

Przyczyn problemów z narkotykami jest wiele, przeraża przy tym przede wszystkim to, że często są one naprawdę błahe. Wiele osób sięga po substancje psychoaktywne tylko po to, aby zaimponować innym, naśladować znajomych albo nie zostać wykluczonym z ich grona. Niejednokrotnie główną przyczyną problemów jest ciekawość. Osoba sięgająca po narkotyki marzy o nowych bodźcach i chce przekonać się, jakie jeszcze doznania może osiągnąć. Oczywiście, bywa i tak, że narkotyki stanowią próbę ucieczki od problemów, zarówno emocjonalnych, jak i związanych z brakiem umiejętności odnalezienia się w świecie. Początkowo narkotyki pozwalają też na podniesienie niskiej samoceny, choć w dłuższej perspektywie jedynie upewniają osobę uzależnioną, że jest mniej warta i psychicznie słabsza od innych.

Leczenie narkomanii

Uzależnienie od narkotyków to poważny problem, nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy sobie w stanie z nim poradzić. Musimy jednak liczyć się z tym, że leczenie będzie procesem długim i żmudnym, nie zawsze prowadzącym do pełnego sukcesu.

1 września 2019 Narkomania

0 Komentarze